Takk for tips!

Det er umogeleg å halda heile oversikta over alt som går føre seg i ei aktiv bygd som Fitjar. Derfor er me ekstra glade når nokon bryr seg om å tipsa oss, slik at me kan vita om kva vi burde visa og fortelja om på denne nettsida.

Me set i gong med å finna ut av det du tipsa om med ein gong, og tek kontakt med deg ingen dersom me treng å vita meir.