ein god handel gjer godt for humøret 

Her kan du fornya deg i Fitjar

I Fitjar har me ei rekke små, men gode butikkar, som står til teneste for deg:

Galleri Flora

Hos Galleri Flora finn du blomar, både skårne, potteplanter og til å planta i hagen. 

Larsen Multihandel

Alt du treng, anten det er fiskestong eller eit malingsspan du er ute etter, kan du finna hos Larsen Multihandel. Du finn også handelssenter med SPAR daglegvarer, Larsen Multihandel, MX Sport Larsen, Vinmonopolet og Hårloftet Frisør.

Vinmonopolet

Vinmonopolet finn du rett attmed SPAR Fitjar, i same bygget som Larsen Multihandel.

Hogste Gardsmat

Hogste Gardsmat lagar ost, honning, og driv med  ymse bakst. Ope etter avtale.

Hårloftet

Hårloftet Frisørsalong i same bygget som Larsen Multihandel, opp trappa i andre etasje. 

Duo Hårstudio

Duo Hårstudio finn du lenger bort i gata, Fitjarsjøen 28.

Varehuset Rydland

Varehuset Rydland er ein interiørbutikk med heilt spesielt utval av snacksy ting til heim og hytte, klær og kvitevarer. 

Fitjar Gardsmat

Kjøtvarer frå lukkelege grisar og staute Angusfe. Fitjar Gardsmat har utsal hos Galleri Flora.